route tijdtabel

door
komst
tijd
nog te
rijden
km's
PLAATS gere-
den
km's
tussen
afstand
Bij 1 snelheids-/doorkomsttijd kolom kan de breedte van kolom "omschrijving" op 54 worden gezet anders de breedte terugbrengen naar 49.OMSCHRIJVING
  0,0 Dronten   0,0 afslag -re.af- De Rede op
13:45   Dronten   0,0 afslag -re.af- De Zuid op
13:45   Dronten   0,0 rotonde -re.do- De West op
13:45   Dronten   0,0 rotonde -re.do- De West op
13:45   START     START
13:45   Dronten 0,0 0,0 rotonde 1/4 -re.af- De West/Dronterweg
13:49   Dronten 3,0 3,0 voorkr. -li.af- Dronterweg/Lidoddeweg
13:50   Dronten 4,2 1,2 rotonde 1/4 -re.af- Lisdoddeweg/Biddingweg
13:53   Dronten 6,1   voorkr. -re.do- Biddingweg/Wisentweg
13:56   Dronten 8,1 3,9 voorkr. -li.af- Biddingweg/Elandweg
14:02   Lelystad 12,5   voorkr. -re.do- Elandweg/Edelhertweg
14:05   Lelystad 15,2   voorkr. -re.do- Edelhertweg/Steenstraat
14:06   Lelystad 15,5 7,4 rotonde 1/4 -re.af- Steenstraat/Binnenhavenweg
14:08   Lelystad 17,3 1,8 t-splitsing -li.af- Binnenhavenweg/Karperweg
14:08   Lelystad 17,4 0,1 voorkr. -re.af- Binnenhavenweg/Houtribweg
14:10   Lelystad 18,4   voorkr. -re.do- Houtribweg/IJsselmeerdijk
14:12   Lelystad 19,9   Voorkr. -re.do- Houtribweg/Zuigerplasdreef
14:14   Lelystad 21,5 4,1 Rotonde
14:17   Lelystad 23,7 2,2 rotonde 1/4 -re.af- Houtribweg/Markerwaarddijk
14:17   Lelystad 24,1 0,4 voorkr. -re.af- Markerwaarddijk/Markerwaarddijk
14:18   Lelystad 24,3 0,2 voorkr. -li.af- Markerwaarddijk/IJsselmeerdijk
14:18   Lelystad 24,5   voorkr. -re.do- IJsselmeerdijk GOI Oostvaardersdijk
14:19   Lelystad 25,4   Oostvaardersdijk Schoonzicht
14:20   Lelystad 25,8   Schoonzicht Oostvaardersdijk
14:22   Lelystad 27,6 3,3 t-spitsing -li.af- Oostvaardersdijk
14:22   Lelystad 27,7 0,1 voorkr. -re.af- Oostvaardersdijk/Houtribweg
14:23   Lelystad 28,3 0,6 rotonde -re.do-
14:24   Lelystad 29,3 1,0 rotonde -re.do-
14:25   Lelystad 29,7 0,4 rotonde 1/4 -li.af- Houtribweg/Knardijk
14:29   Lelystad 32,8   voorkr. -re.do- Knardijk
14:35   Lelystad 37,1 7,4 kruising -re.af- Knardijk/Praamweg
14:42   Lelystad 42,4 5,3 t-splitsing -li.af- Praamweg/Ooievaarsweg
14:51   Lelystad 48,5 6,1 voorkr. -li.af- Ooievaarsweg/Vogelweg
14:53   Lelystad 50,1 1,6 afslag -re.af- Knarweg op
15:01   Lelystad 56,1 6,0 . -li.af- Futtenweg op
15:03   Lelystad 57,5 1,4 afslag -re.af- Ganzepad op
15:08   Lelystad 61,4 3,9 afslag -li.af- Rontonde oversteken Harderdijk op
15:10   Lelystad 62,5   -re.do Harderbosweg vervolgen
15:15   Lelystad 66,7   -re.do- Harderdijk vervolgen
15:22   Lelystad 71,5 10,1 rotonde -re.do- Spijkweg op
15:24   Lelystad 73,0 1,5 afslag -re.af- Bijsselseweg op
15:26   Dronten 74,3 1,3 -li.af- Bremerbergdijk op
15:30   Dronten 77,6 3,3 -li.af- Enkweg op
15:32   Dronten 78,6 1,0 Tsplitsing -re.af- Spijkweg op
15:34   Dronten 80,1 1,5 kruising -li.af- Elburgerweg op
15:36   Dronten 81,8 1,7 afslag -li.af- Oldebroekerweg op
15:43   Dronten 86,6 4,8 afslag -re.af- Olsterweg op
15:47   Dronten 89,5 2,9 afslag -li.af- Olsterpad op
15:49   Dronten 91,2 1,7 t-splitsing -li.af - Elburgerweg op
15:51   Dronten 93,1 1,9 afslag -re.af- Haringweg op
15:55   Dronten 95,5 2,4 t-slitsing -re.af- de Biddingringweg op
15:55   Dronten 95,8 0,3 rotonde li-af de Wissel op
15:56   Dronten 96,2 0,4 rotonde- li-af-de Fazantendreef op
15:56   Dronten 96,7   afslag re-af de Oost op
15:57   Dronten 96,9   1 ste Doorkomst
16:10   Dronten 106,4   Kruising re-do De Rede op
16:10   Dronten 106,7   t splitsing re-af De Zuid op
16:10   Dronten 106,9 10,7 rotonde re-af Het Gangboord op
16:11   Dronten 107,7 0,8 rotonde li-af de Noord op
16:13   Dronten 109,0 1,3 rotonde re-af Dronterringweg op
16:15   Dronten 110,0   ovaaltonde re-do LETOP Parallelweg op
16:22   Dronten 115,2 6,2 kruising -li.af- Roggebotweg op
16:27   Dronten 119,5 4,3 t splitsing -re.af- Vossemeerdijk op
16:30   Dronten 121,6 2,1 rotonde -re.do-en re.af Parallelweg op
16:33   Dronten 123,5 1,9 ovaaltonde -li.af- Biddingringweg op
16:35   Dronten 125,1 1,6 rotonde -re.af- de Wissel op
16:36   Dronten 125,5 0,4 rotonde- li-af-de Fazantendreef op
16:36   Dronten 125,7   afslag re-af de Oost op
16:36   Dronten 126,0   2 de Doorkomst
16:37   Dronten 126,4   Kruising re-do De Rede op
16:37   Dronten 126,7   t splitsing re-af De Zuid op
16:38   Dronten 126,9 1,4 rotonde re-do- de West op
16:39   Dronten 128,1 1,2 rotonde re-do op De West
16:40   Dronten 129,0 0,9 rotonde re-do Rietweg op
16:41   Dronten 129,7   li-af Rietweg/ Van Den Hamlaan
16:42   Dronten 130,3   re-do op Van Den Hamlaan
16:47   Dronten 133,5 4,5 kruising -re.af- vd Hamlaan/Ansjovisweg op
16:51   Dronten 136,6 3,1 kruising -li.af- Ansjovisweg/Palingweg op
16:52   Dronten 137,5   oversteek -re.do- Biddingringweg oversteken
16:53   Dronten 138,0 1,4 -li.af- Haringweg op
16:54   Dronten 139,3   oversteek -re.do- Elburgerweg oversteken
16:56   Dronten 140,2 2,2 kruising -re.af- Biddingringweg op
11:35   Dronten 140,3 0,1 rotonde -li.af- De Wissel op
11:35   Dronten 140,4 0,1 rotonde -li.af- Fazantendreef-Zuid op
16:56   Dronten 141,7 1,3 kruising -re.af- De Oost op
16:56   Dronten 142,1   3 de Doorkomst
16:56   Dronten 142,4   Kruising re-do De Rede op
16:58   Dronten 143,7   t splitsing re-af De Zuid op
16:58   Dronten 143,9 2,2 rotonde re-do- de West op
16:59   Dronten 144,1 0,2 rotonde re-do op De West
17:00   Dronten 144,6 0,5 rotonde re-do Rietweg op
17:01   Dronten 146,6   li-af Rietweg/ Van Den Hamlaan
17:01   Dronten 147,2   re-do op Van Den Hamlaan
17:02   Dronten 148,4 3,8 kruising -re.af- vd Hamlaan/Ansjovisweg op
17:04   Dronten 150,6 2,2 kruising -li.af- Ansjovisweg/Palingweg op
17:05   Dronten 151,5   oversteek -re.do- Biddingringweg oversteken
17:07   Dronten 152,0 1,4 -li.af- Haringweg op
17:10   Dronten 155,7   oversteek -re.do- Elburgerweg oversteken
17:11   Dronten 156,1 4,1 kruising -re.af- Biddingringweg op
17:12   Dronten 156,4 0,3 rotonde -li.af- De Wissel op
17:17   Dronten 156,8 0,4 rotonde -li.af- Fazantendreef-Zuid op
17:17   Dronten 157,1 0,3 kruising -re.af- De Oost op
17:18   Dronten 158,0   4 de Doorkomst
    Dronten 158,1   Kruising re-do De Rede op
    Dronten 158,3   t splitsing re-af De Zuid op
    Dronten 158,4 1,3 rotonde re-do- de West op
17:20   Dronten 158,5 0,1 rotonde re-do op De West
17:20   Dronten 159,5 1,0 rotonde re-do Rietweg op
17:21   Dronten 160,2   li-af Rietweg/ Van Den Hamlaan
17:21   Dronten 160,7   re-do op Van Den Hamlaan
17:22   Dronten 161,7 2,2 kruising -re.af- vd Hamlaan/Ansjovisweg op
    Dronten 164,7   kruising -li.af- Ansjovisweg/Palingweg op
    Dronten 165,2   oversteek -re.do- Biddingringweg oversteken
    Dronten 165,6   -li.af- Haringweg op
    Dronten 168,3   oversteek -re.do- Elburgerweg oversteken
    Dronten 170,1   kruising -re.af- Biddingringweg op
    Dronten 172,6   rotonde -li.af- De Wissel op
    Dronten 173,3   rotonde -li.af- Fazantendreef-Zuid op
    Dronten 173,5   kruising -re.af- De Oost op
    Dronten 174,0   Finish